Rosalía de Castro nas artes visuais

Con base no artigo “Rosalía de Castro nas artes visuais. Mitificación e rostrificación dá imaxe fotográfica” (Follas Novas, 5, 2020), de Mª Ángeles Rodríguez Fontela, ofrécese un percorrido polo imaxinario fotográfico de Rosalía de Castro co fin de explicar o proceso de mitificación que se xera no seo da propia arte fotográfica e proxéctase nas restantes manifestacións artísticas e culturais plásticas. A decantación fotográfica do rostro rosaliano que acompaña a este proceso de mitificación interprétase con claves filosóficas onde destaca con especial pertinencia o concepto de “ rostrificación” de Deleuze.