Emocións e Humanidades Dixitais: o caso de Ruinas

Este ensaio explora a análise das emocións en Ruinas (1866) a través de experimentos combinados de detección automática en R e anotación semántica supervisada en MAXQDA.